Ośrodek Pomocy Społecznej w Baćkowicach

Wznowienie działalności Dziennego Domu SENIOR+ w Olszownicy

Informujemy, że z dniem 17 maja 2021r. po pozytywnej opinii Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opatowie, została wznowiona  działalność w formie stacjonarnej placówki wsparcia dziennego - Dzienny Dom SENIOR + w Olszownicy.